Chronimy Twoje dane

Dlaczego szkolenia sa tak ważne?

Już dawno zostało stwierdzone, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości poprzez edukację, która jest istotnym środkiem ochrony danych osobowych


Szkolenia pokrywają następującą tematykę:

1. Termin wejścia w życie rozporządzenia RODO i wpływ na przedsiębiorstwa i osoby fizyczne,
2. Prawo w zakresie ochrony danych osobowych – regulacje krajowe i europejskie,
3. Wyjaśnienie pojęć pojawiających się w ustawie o ochronie danych osobowych i RODO,
4. Nowe podejście do ochrony danych osobowych, rozróżnienie kategorii danych osobowych,
5. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych,
6. Konsekwencje, sankcje naruszenia zasad przetwarzania i ochrony,
7. Prawa i obowiązki Administratorów Danych Osobowych,
8. Powołanie i rola Inspektora Ochrony Danych,
9. Zabezpieczenie organizacyjne, prawne i techniczne dla bezpieczeństwa danych osobowych w wersji papierowej oraz elektronicznej,
10. Specyficzne wymagania w działalności pomocy społecznej i podmiotów leczniczych,
11. Praktyczne wskazówki oraz narzędzia służące poprawie bezpieczeństwa danych


Nabyta wiedza:

+ jak zmienią się zasady ochrony danych osobowych w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych i RODO,
+ jak prawidłowo, zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe,
+ jakie prawa i obowiązki ciążą na podmiotach i osobach odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz prawa osób, których dane dotyczą,
+ na czym polega nowe podejście do ochrony danych osobowych oraz wymogi dokumentacji,
+ co oznaczają pojęcia użyte w rozporządzeniu i ustawie, kategorie danych osobowych,
+ jakie zagrożenia czekają na podmioty naruszające zasady ochrony danych.