Chronimy Twoje dane

Czym jest RODO?

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)


Warstwy RODO

Prawna – dostosowanie umów, klauzul, deklaracji, zgód, itp.
Organizacyjna – poprawa złych praktyk przetwarzania danych w przedsiębiorstwie
Techniczna – wprowadzenie niezbędnych kontroli bezpieczeństwa informacji

Kompleksowe wdrożenie RODO

RODO

Audyt RODO

W tej fazie przeprowadzamy badanie firmy pod kątem zgodności z wymogami RODO.
Badanie jest przeprowadzane w trzech warstawach:
prawnej - dostosowanie umów, klauzul, deklaracji, zgód, itp.
organizacyjnej - poprawa złych praktyk przetwarzania danych w przedsiębiorstwie
informatycznej - wprowadzenie niezbędnych kontroli bezpieczeństwa informacji

Wdrożenie

W tej fazie zespół wdraża uzgodnione zmiany.

Szkolenia

W tej fazie przeprowadzane są szkolenia dla Administratora Danych oraz personelu.
Wpajane są zasady "privacy by design".
Pracownicy zobowiązywani są przestrzegać zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Opcjonalnie wyznaczany jest IOD pośród ekspertów SECMED, który przejmuje odpowiedzialność i nałożone na niego obowiązki.

Cechy usługi

Kompletny audyt

W cenie usługi wykonujemy audyt prawno-organizacyjny oraz informatyczny.

Razem z IOD

Bardzo korzystne połaczenie usług przygotowania do RODO i Inspektora Ochrony Danych.

Pełna gotowość

W ramach usługi otrzymują Państwo kompletny pakiet zapewniający zgodność z RODO.

Kluczowe Benefity

Pomiędzy wieloma zaletami usługi, która zapewnia zgodność z wymaganiami RODO należy podkreślić, że zapewnia ona:

  • Obronę przed zagrożeniami prowadzącymi do unicestwienia przedsiębiorstwa!
  • Ochronę przed kontrolą organów nadzorczych oraz wyłudzeniami!
  • Wprowadzenie niezbędnych środków w czasach nieuchronnej cyfryzacji!
RODO