Chronimy Twoje dane

Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych (w skrócie IOD), to funkcja zastępująca obecnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) z dniem rozpoczęcia stosowania unijnego rozporządzenia, czyli 25 maja 2018 roku.
Zmianie ulegają obowiązki IOD, względem ABI. Zakres zostaje znacznie rozszerzony i wymagalność powołania IOD zostaje znacznie rozszerzona, szczególnie tam gdzie firmy przetwarzają dane wrażliwe.
Jest to dość zasadnicza zmiana, albowiem do tej pory posiadanie ABI w wielu firmach miało charakter fakultatywny, tymczasem od wskazanej wyżej daty, wyznaczenie Inspektora w większości firm będzie obligatoryjna.


Zadania Inspektora Ochrony Danych

W oparciu o art. 39 RODO, Inspektor ma następujące zadania:
- informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów i doradzanie im w tej sprawie,
- monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
- udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
- współpraca z organem nadzorczym, tj. Urzędem Ochrony Danych Osobowych.


Outsourcing IOD'a

Proponujemy skorzystanie z naszych usług i powołanie naszego eksperta do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych.
Zgodnie z art. 37 RODO, Inspektor może wykonywać swoje zadania na podstawie umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej. Podstawą wyznaczenia Inspektora są jego kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedza fachowa z zakresu prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych rekomendujemy połączyć z usługą Wdrożenia RODO.
Dzięki temu zyskujemy najwyższą jakość z kompletnego przygotowania do RODO i profesjonalnego wykonywania funkcji IOD'a przez nasz zespół.

Cechy usługi

Kompletny audyt

W cenie usługi wykonujemy audyt prawno-orgnizacyjny oraz informatyczny.

RODO z IOD

Bardzo korzystne połaczenie usług przygotowania do RODO i Inspektora Ochrony Danych.

Pełna gotowość

W ramach usługi Otrzymują Państwo kompletny pakiet zapewniający zgodność z RODO.

Kluczowe Benefity

Pomiędzy wieloma zaletami usługi, która zapewnia zgodność z wymaganiami RODO należy podkreślić, że zapewnia ona:

  • Obronę przed zagrożeniami prowadzącymi do unicestwienia przedsiębiorstwa!
  • Ochronę przed kontrolą organów nadzorczych oraz wyłudzeniami!
  • Wprowadzenie niezbędnych środków w czasach nieuchronnej cyfryzacji!
RODO